top of page

מחירון דורון איש החלונות - המחירים כוללים ביקור

חדש! תיקון דלתות ממ"ד ומקלטים ____________________________  ₪500-600

תריסי גלילה חשמליים

בדיקת תריס חשמלי _____________________________________ ₪250

כיוון מנוע לתריס _______________________________________  ₪250

שחרור תריס חשמלי תקוע _________________________________  ₪400-500

תיקון נתק בתריס גלילה __________________________________₪350

מחיר חיבור תריס חשמלי __________________________________ ₪350

החלפת רצועות תריס גלילה חשמלי ____________________________ ₪350

סידור תריס חשמלי ______________________________________ ₪350-400

סידור תריס חשמלי לאחר הורדתו לרצפה וגלגול ידני מחדש וכיוון מנוע ______₪750-850

תיקון תריס חשמלי גדול ___________________________________ ₪350-400

החלפת שלב מוקצף _____________________________________ ₪400-500

החלפת מנוע בתריס חשמלי 1מ"ר 5-7 שנים אחריות +אחריות 12 חודש התקנה __ ₪900-1050

החלפת 2 מנועים בתריס חשמלי 5-7 שנים אחריות+ אחריות 12 חודש התקנה __ ₪1750-1950

החלפת מנוע בתריס 4מ"ר  5-7 שנים אחריות+ אחריות 12 חודש התקנה ______ ₪1250-1400

החלפת מנוע תריס חשמלי6מ"ר 5-7 שנים אחריות +12 חודשי התקנה ________ ₪1350-1450

החלפת מנוע לתריס כבד מומנט 80 5-7 שנים אחריות+12 חודשי התקנה ______ ₪2050-2150

החלפת מנוע לתריס כבד מומנט 100 5-7 שנים אחריות+12 חודש התקנה ______ ₪2200-2300

החלפת מנוע לתריס כבד מומנט 120 5-7 שנים אחריות+12 חודש התקנה ______ ₪2700-2900

תריס גלילה ידני

החלפת מנגנון+רצועת משיכה __________________________________ ₪350

החלפת 3 רצועות בתריס _____________________________________ ₪540

החלפת רצועה בתריס _______________________________________ ₪250

החלפת רצועה בתריס ללא ארגז שירות בין 2 קירות ___________________ ₪350

החלפת 3 רצועות בתריס ללא ארגז שירות בין 2 קירות _________________ ₪900

תריס הזזה כנף על כנף - החלפת גלגלים

תריס  פילס _______________________________________________ ₪250

תריס בורג ________________________________________________ ₪250

תריס 7000 פירוק חלק תחתון ___________________________________ ₪280

תריס 9000 _______________________________________________ ₪350

חלון ויטרינה כנף על כנף - החלפת גלגלים

חלון7000 ________________________________________________ ₪250-290

חלון 9000 ________________________________________________ ₪350-450

חלון 7000 בידודי ___________________________________________ ₪290-330

חלון9000 בידודי ____________________________________________ ₪450-550

חלון פילס ________________________________________________ ₪250

חלון פילס בידודי ___________________________________________ ₪300

חלון בלגי הזזה ____________________________________________ ₪320-370

סוגרים מנופים

החלפת סוגר בודד __________________________________________ ₪250

החלפת 10 סוגרים __________________________________________ ₪400

החלפת 10 מנופי תריס _______________________________________ ₪380

החלפת 10 מנופי כיס ________________________________________ ₪420

נעילות בטחון נגד פריצה

התקנת מנעול נגד פריצה _____________________________________ ₪250

התקנת בריח נג פריצה _______________________________________ ₪250

שלבים ותופסנים

זוג שילות ________________________________________________ ₪250

החלפת שלב ______________________________________________ ₪250

שלב נוסף ________________________________________________ ₪15

bottom of page